Volontärer och kontaktpersoner

NY LIVSLUST  förening för högre medvetenhet

Volontärer och kontaktpersoner


Vi välkomnar fler händer i hela landet. Som kontaktperson på din ort kan du ensam eller i samarbete med volontärer arbeta med vårt framtagna material ute i samhället, starta studiegrupper, arrangera föreläsningar eller starta egna initiativ i föreningens anda.


Grundtanken är att bidra till ökad  livskunskap, vilket  leder till en sundare människo- och livssyn, och minskat lidande. 


Materialet tillhandahålls utåt antingen utan kostnad, till självkostnadspris eller mot  frivilliga donationer till föreningens arbete. Föreningen arbetar ideellt, och är alltså inte vinstdrivande. Allt bekostas av egna  medel eller genom gåvor till föreningen.


*Kontaktperson

Som kontaktperson verkar du som en samordnare på din ort eller region och har huvudansvaret för aktiviteterna. Du bygger själv upp ett team. Ni ordnar själva med finansiering av tryckkostnader för material. Möjlighet att söka bidrag för samhällsnyttiga ändamål kan finnas på somliga orter, alternativt   bekostar ni själva tryck, eller genom donationer.


*Volontär

Som volontär är du med i ett team som arbetar på din ort, kanske även närliggande regioner. Förutom arbetet med föreningens material, och egna initiativ, finns också möjlighet att starta den mycket uppskattade PEP-kursen, Peace Education Program, framtagen av organisationen TPRF, som föreningen själv är volontär för. Kursen presenteras här: www.pepsverige.se


Att arbeta som volontär är mycket glädjerikt. Den insats som vi kan göra är synnerligen värdefull.

Du är varmt välkommen att kontakta oss!Material

Det material föreningen tillhandahåller är:


*Livslagar - som stöd för barn och föräldrar

Ett dubbelsidigt A4-blad med information på ena sidan, och en enkel text om universella livslagar på andra sidan. Materialet är tänkt att följa barnet genom uppväxtåren, först genom förälderns samtal och vägledning, senare på egen hand såsom läskunnig. Tänkt att kunna delas ut på BVC, MVC, förskolor och VC. Som affisch även på skolor med flera platser.


*Livslagar - Din trygghet genom livet

Samma som ovanstående, men med en rubrik som vänder sig till ungdomar, och vuxna.


*Häftet ETT KLIV UPP

Ett häfte i A5-format på 16 sidor om emotionell frigörelse. För människor som är trötta på att sitta fast i negativa känslor och vill frigöra sig och känna välmående. Finns även en enklare sammanfattning på 4 sidor, samt ett A4-blad, för att fylla olika behov.


*Affisch-kampanjen Earth Calling

En serie på 16 stycken färgglada affischer som vänder sig till ungdomar, innehållande grundlägg-ande budskap om deras sanna natur.

De är tänkta att användas på skolor, gymnasier och ungdomsgårdar som motvikt till alla de destruktiva distraktioner som ungdomar överöses med idag.


*Dikthäftet Tankar om glädje

Ett häfte i A5-format på 8 sidor med ett urval dikter av Karin B. Wahlberg. Upplyftande tankar för gammal och ung.


*Boken Kärlek Är

En liten skrift på 60 sidor med tänkvärda ord om den sanna kärleken. Om kärlek bortom egots begär och illusioner. Tillhandahålls till självkostnadspris.Materialet trycks företrädesvis på  orten för att undvika frakt. I undantagsfall förmedlas materialet till självkostnadspris.


Kontakta oss för vidare information om materialet.

info@nylivslust.se

Föreningen


          är till för Dig som:


  • söker kunskap om verkligheten
  • vill verka för högre medvetenhet
  • önskar arbeta som volontär
  • vill starta/delta i en studiegruppVälkommen att kontakta oss!

info@nylivslust.se 

Stafettböcker


Har Du fått en i din hand?


Vi har tidigare delat ut stafettböcker som ett sätt att så frön till ökad medvetenhet och att inspirera till att skapa det högsta goda för oss själva och vår värld.


Läs mer här


Sitemap

Vill du stödja oss?


Skänk oss gärna en gåva!


Ekonomiska bidrag, stora som små,  emottages med största tacksamhet.


Vårt bankgiro är: 682-3454

Swish 123 074 54 55Vi samarbetar med