Aktuellt

Wakeup Earth calling


Affischer med budskap och påminnelser för ungdomar och alla som vill vakna.

Uppdaterad med många nya affischer.


Läs mer här.

VARFÖR del 1
VARFÖR del 2
Mod är att våga gå emot
Mod är att våga avslöja
Mod är att våga stå fast
Mod är att våga tänka
Att sova är att inte tänka
Att sova är bekvämt
Var på din vakt
Höj blicken
FRED
Dags att vakna
Genomskåda lögnerna
Se upp är din hjärna
Att genomskåda lögner
Är du styrd
Nära eller tära
Låt inte rädsla
Lär dig förstå livet
Det du orsakar idag
Hjärntvätt
Sök kunskap
Dina dagliga val
Strålar du
Stoppa distraktionen
Din rädsla hindrar dig
Varför ringer inga klockor
Vägval
Låt oss växa
Du som är ung
Värna frihet
Där makt och girighet
Yttra din åsikt
Verklig makt
Vänd ryggen åt egot
Vägvalet allas vår framtid
Är du marinerad
Spräck bubblan
Är du en lättstyrd marionett
Verkligt sunt förnuft
Indoktrinerad
Har du vaknat
Låt kvalitet råda
Värna om livet
Du är mer
Dags att göra skäl
Tecken på mänsklig del 1
Tecken på mänsklig del 2
Tecken på mänsklig del 3
Verkliga tecken
Representanter
Den mogne lär
Vad vet du
Livsrecept
EFTERLYST

En god grund


Livslagar - som stöd för barn och föräldrar

Detta material har tillkommit för att stödja föräldrar under barnens uppväxtår, som en påminnelse att hålla de viktiga samtalen  levande varje dag. Materialet som består av ett dubbelsidigt A4 finns att ladda ned och skriva ut. 


Finns även med rubriken "Livslagar - Din trygghet genom livet" för ungdomar och vuxna.


Läs mer här.

Sevärt


Moder Natur talar till oss:

Fiktionsupplösning - vår tids möjlighet


Vi lever i en turbulent tid då människans emotionala illusioner och mentala fiktioner lider av en form av övergödning. Men detta innebär också en unik möjlighet att tillvarata för den som är redo att våga genomskåda de lögner vi inpräglats med och som utgör hinder för riktig förståelse av verkligheten.


Det handlar om att våga gå emot strömmen, att tänka själv och att frigöra sig från den osynliga gruppåverkans neddragande kraft. Denna process, som innebär ett viktigt kliv i mentala utvecklingen, har mycket material att reflektera över som frikostigt blottlagts i dessa speciella tider i mänsklighetens utveckling.


Att utveckla högre mentalmedvetenhet innebär ökad klarsyn, och detta kan ej åstadkommas så länge vattnet i glaset är mörkt och grumligt.


Enligt ett känt talesätt genomgår sanningen tre stadier: först blir den förlöjligad, sedan ifrågasatt och till sist allmänt accepterad.


Läs mer.

Om emotionell frigörelse


ETT KLIV UPP

För dig som  behöver nya förhållningssätt och vill förvandla det lägre  känslolivet till ett högre tillstånd av kärlek, glädje och välbefinnande.

Läs mer på: www.frigorelse.se


Kan även laddas ned som A5-häfte på 16 sidor, liksom A4-materialet "Vändpunkten - att fokusera rätt"  på 8 sidor.


Pdf-fil ETT KLIV UPP

Vändpunkten

Övningsblad

Studiegrupper


Peace Education Program

Fredskursen Peace Education Program arrangerades 2017 och 2018. Kursen handlar om att upptäcka våra inre resurser.


Läs mer här.

Esoterisk världs- och livsåskådning


Esoterisk kunskap har länge varit förbehållen endast ett fåtal. Pytagoras utformade dock en framställning av esoteriken särskilt anpassad för vår tid genom hylozoiken - läran om den levande materien. Tillvarons natur och livets mening och mål förklaras på begripligt sätt.


Den offentliggjordes av en svensk esoteriker - Henry T. Laurency.


Läs mer om böckerna här.

Boken "Kärlek Är"


av Solanne finns nu att läsa som pdf-fil. Tillhandahålles även i tryckt version.

Stafettböcker


Vi har tidigare köpt in och spridit ett hundratal stafettböcker. När boken är läst, ges den fritt vidare till valfri person.


Läs mer här.