En god grund

NY LIVSLUST  förening för högre medvetenhet

En god grund


  För att fler barn ska få möjlighet att växa upp till trygga och ansvarstagande vuxna har föreningen Ny Livslust tagit fram materialet ”Livslagar”. Skrivet på ett enkelt språk uppmuntrar det föräldrar att tala om grundläggande livskunskap utifrån barnets ålder. För att sedan kunna följa det läskunniga barnet genom uppväxtåren.


När en solid grund av sund basal livskunskap inpräglas i barnet från tidig ålder, får barnet en grundtrygghet i livet, där vikten av att bl.a. visa hänsyn och respekt blir självklar i sociala situationer.


Detta förebyggande arbete motverkar olika sociala problem och kan ge den uppväxande generationen en bättre start i livet till gagn för vårt framtida samhälle.


Det är tänkt att tillhandahållas främst genom förskolor, barnavårds- och mödravårdscentraler. Där kan föräldrar som önskar ta med detta A4-blad hem, och låta det bli ett levande inslag under barnets uppväxt.


Skriv gärna ut och använd materialet.


Samma material finns även med en rubrik som vänder sig till ungdomar, och vuxna: Livslagar - Din trygghet genom livet


Infoblad

Livslagar

Livslagar ung A4

Livslagar ung A3


Föreningen


          är till för Dig som:


  • söker kunskap om verkligheten
  • vill verka för högre medvetenhet
  • önskar arbeta som volontär
  • vill starta/delta i en studiegrupp



Välkommen att kontakta oss!

info@nylivslust.se 

Stafettböcker


Har Du fått en i din hand?


Vi har tidigare delat ut stafettböcker som ett sätt att så frön till ökad medvetenhet och att inspirera till att skapa det högsta goda för oss själva och vår värld.


Läs mer här


Sitemap

Vill du stödja oss?


Skänk oss gärna en gåva!


Ekonomiska bidrag, stora som små,  emottages med största tacksamhet.


Vårt bankgiro är: 682-3454

Swish 123 074 54 55



Vi samarbetar med