En god grund

NY LIVSLUST  förening för högre medvetenhet

En god grund


För att fler barn och ungdomar ska få möjlighet att växa upp till trygga och ansvarstagande vuxna finns materialet ”Livslagar” framtaget. Skrivet på ett enkelt språk uppmuntrar det den vuxne att tala om grundläggande livskunskap utifrån barnets ålder. För att sedan kunna följa det läskunniga barnet genom uppväxtåren. 


När en solid grund av sund och basal livskunskap inpräglas i barnet från tidig ålder, får barnet en grundtrygghet i livet där vikten av att bl.a. visa hänsyn och respekt blir självklar i sociala situationer.  


Detta förebyggande arbete bidrar till att motverka olika sociala problem och att ge den uppväxande generationen en bättre start i livet till gagn för vårt framtida samhälle. 


Detta  tillhandahålles alla som aktivt vill bidra till barn och ungdomars trygghet, där det kan bli ett levande inslag under barnets uppväxt. Det är fritt att använda där det kan komma barn och ungdomar till del.


Skriv gärna ut och använd materialet. Dokumentet Livslagar ung har samma innehåll, men med en rubrik som vänder sig till ungdomar.Infoblad

Livslagar

Livslagar ung A4

Livslagar ung A3


Föreningen


          är till för Dig som:


  • söker kunskap om verkligheten
  • vill verka för högre medvetenhet
  • önskar arbeta som volontär
  • vill starta/delta i en studiegruppVälkommen att kontakta oss!

info@nylivslust.se 

Stafettböcker


Har Du fått en i din hand?


Vi har tidigare delat ut stafettböcker som ett sätt att så frön till ökad medvetenhet och att inspirera till att skapa det högsta goda för oss själva och vår värld.


Läs mer här


Sitemap

Vill du stödja oss?


Skänk oss gärna en gåva!


Ekonomiska bidrag, stora som små,  emottages med största tacksamhet.


Vårt bankgiro är: 682-3454

Swish 123 074 54 55Vi samarbetar med