Kampanjen Earth calling

Kampanjen "Earth calling" vänder sig till dig som är ungdom


Det är dags att tala klarspråk nu. Därför lindar vi inte in denna förklaring till er ungdomar. Ni är vårt hopp för framtiden. Vi kan bara be er att lyssna.


Vi lever i en tid av vägval. Det är av högsta vikt att vi väljer en livsbefrämjande väg nu. Men yttre makter gör allt för att döva våra hjärtans nödrop. Ni som är nyckeln till en framtid präglad av kärlek, respekt och förståelse för livet på jorden, ni är samtidigt målgrupp för illasinnade krafter som gör allt för att hålla er distraherade från det verkligt väsentliga.


Det startar så tidigt i er ålder att ni knappast kan minnas något annat. Kanske är ni lyckliga bärare av minnen från er barndom präglade av något unikt och äkta, en känsla av att vara omslutna av Livet, en oskyldig känsla av genuin glädje och av samklang med naturen och människorna runtomkring.


Redan från att ni är små bedövas era känsliga sinnen av en kakofoni av allehanda strålning utan avbrott, era kroppar invaderas av ämnen ni inte förstår att skydda er emot, era sinnen jagas för att få er fast i beroenden som ni tror ni väljer och vill ha själva. Ni lockas in i fällor som är så bedrägligt frestande och beroendeframkallande. De stjäl av er dyrbara tid och er uppmärksamhet. För så länge ni är upptagna kommer ni inte ägna er åt att öka er medvetenhet och skapa den bättre värld vi alla behöver för att fortsätta leva på den här planeten.


Ni innehar en otrolig makt i att skapa något bättre för världen. Genom era dagliga val kan ni visa vad ni beslutar att skapa. Att våga förändra sig själv är första steget, då fred alltid måste börja inom oss själva. Därifrån kan sedan kärleken till allt levande växa fram. Vi är alla del av större liv, liksom våra kroppar är livsrum för mindre liv. Vi bär på en väldig potential av förmågor. Låt era hjärtan och huvuden stå fria, så att kärleken och det högre medvetandet kan växa fram organiskt utan hindrande krafter. Livet är evigt, men vi är här i det fysiska av en anledning. Vi hoppas du vill upptäcka dig själv och den eviga gnista du bär inom dig!


Vad gör jag nu? Förslag på hur du går vidare:


Rannsaka dig själv och hur du lever. Vad kan du förändra?


Begrunda och reflektera över livet. Försök att öka din förståelse.


Talaa med varandra. Vad är viktigt? Vad kan vi göra?


Ifrågasätt. Vilka intressen ligger bakom företeelser? Är de för eller emot livet?


Gå ihop i grupper och engagera dig för något du brinner för.


Starta en studiegrupp, där ni styr själva genom samtal och studier, eventuellt med utgångspunkt från vald litteratur.Tips till dig som vill förstå mer:

Mycket läs- och sevärt finns bland våra länkar.

Boktips


Förslag på enklare litteratur om du inte vet var du ska börja.  Annars hittar du din egen väg!


"Att välja glädje"

"Att växa genom möten"

av Kay Pollak


Fler boktips:


Mer avancerad litteratur:


"Kunskapen om verkligheten”

”De vises sten”

”Livskunskap Ett - Fem”

m.fl. av Henry T. Laurency

(hylozoiken av Pytagoras)
Besök oss gärna även på Instagram:


@wakeupearthcalling/