Föreningen

Föreningens ändamål:


Att främja utvecklingen av högre medvetenhet.


Föreningens ändamål är att främja utvecklingen av högre medvetenhet, verka för det goda samhället, förmedla kunskap och vägledning för sökare grundat på kunskapen om verkligheten; den esoteriska världs- och livsåskådningen, främst Pytagoras’ kunskapslära hylozoiken samt ljustekniken och fjärde vägens undervisning.


Ändamålet skall uppnås genom att sprida kunskap för medvetenhetsutveckling, bedriva undervisning, anordna föreläsningar samt framställa och tillhandahålla texter och material för föreningens hemsidor eller annan publicering.


Föreningen har sitt säte i Mälardalen.

En stiftelse...


Föreningen Ny Livslust har som mål att bilda en stiftelse.


Gåvor till vårt arbete mottages därför med allra största tacksamhet.


BG 682-3454


Swish 123 074 54 55


Föreningen Ny Livslust