Böner

BönerDen Stora Invokationen


Från Ljusets punkt i Guds sinne

Låt ljus strömma in i människornas sinnen.

Låt Ljus stråla ned över Jorden.


Från Kärlekens punkt i Guds hjärta

Låt kärlek strömma in i människornas hjärtan.

Må Kristus återvända till Jorden.


Från det centrum där Guds vilja är känd

Låt människornas små viljor ledas av ett högre syfte -

Det syfte som Mästarna känner och tjänar.


Från det centrum som vi kallar mänskligheten

Låt Kärlekens och Ljusets Plan ta form

och må den försegla dörren till det onda.


Låt Ljus, Kärlek och Kraft återupprätta Planen på Jorden


(Denna bön är given mänskligheten utav mästarna.)
Franciskus Bön


HERRE, gör mig till ett redskap för Din frid!

Låt mig bringa kärlek, där hat råder!

Låt mig bringa förlåtelse, där orätt har begåtts!

Låt mig skapa endräkt, där tvedräkt råder!

Låt mig bringa tro, där tvivel råder!

Låt mig bringa sanning, där villfarelse råder!

Låt mig bringa hopp, där misströstan råder!

Låt mig bringa ljus, där mörker råder!

Låt mig bringa glädje, där sorg och bedrövelse härskar!

O, Mästare! Låt mig icke så mycket söka att

bli tröstad, som att trösta.

Icke så mycket att bli förstådd, som att förstå.

Icke så mycket att bli älskad, som att älska!

Ty det är genom att ge, som man får.

Det är genom att glömma sig själv,

som man finner sig själv.

Det är genom att förlåta,

som man blir förlåten.

Det är genom att dö som man uppstår

till det eviga livet.


(Franciskus av Assisi 1181-1226)
En bön


Älskade Gud, min Skapare.


Låt Ditt rena kärleksljus

stråla genom hela mitt väsen.


Låt tacksamhet fylla mitt hjärta

i vetskap om Din Helige Andes

ständiga närvaro.


Låt Din vilja bli mitt Ljus i mörkret

och leda mina steg dit Du vill

ha mig att tjäna.


Låt förlåtelsen se enbart det Sanna

hos mig själv och min Broder

och befria oss båda.


Låt Ditt överflöd ständigt fylla min väg

ty jag vilar tryggt i Dina händer

med hjärtat i Ditt himmelska rike.


Tack för Din Son Jesus Kristus

som vandrar vid min sida

genom denna dröm om separation.


Må Sanningen leda oss Hem.

Amen.


(av Solanne)
Levnadsregler


Gud/Skaparen är min Fader

Naturen är min moder


Universum är min väg

Evigheten är mitt rike


Odödligheten är mitt liv

Förnuftet är min boning


Hjärtat är mitt tempel

Sanningen är min religion


Kärlek är min lag

Form är min manifestation


Samvetet är min ledare

Frid är min tillflykt


Erfarenhet är min skola

Motgången är min läxa


Svårigheter är min sporre

Glädje är min hymn


Smärta är min varning

Arbete är min välsignelse


Ljus är mitt förverkligande

Vännen är min följeslagare


Motståndaren är min lärare

Nästan är min broder


Kampen är min möjlighet

Det förgångna är min rådgivare


Nuet är min verklighet

Det kommande är mitt löfte


Jämvikt är min hållning

Ordning är mitt rättesnöre


Skönhet är mitt ideal

Fullkomning är mitt slutmål


(dikt från Filippinerna)
Ljusets invokation


OH DU Som frambringar Gryningen.

Som oupphörligen förnyar dagen,

Vilkens strålglans är Morgonens Klarhet,

Källan till Livet och det Eviga Ljusets Upprinnelse,

Låt Din Kunskap och Din Styrka växa i oss.

Du som strålar i Öst,

Som visar väst Din Härlighet,

Och som är enastående i den höga himlen;

Du uppfyller Dina Hus med Ljus,

Och Dina Boningar med dold Kraft.

Du upprätthåller de Sju Härskarna,

De strålande Väsen som bevarar Din Väg,

Och vi, som tjänar Dig genom Deras stråle,

Oh outsägliga Ljus.

Låt Din Visdom och Din Kraft växa i oss.

Vistas Du i oss, närsom vi är Ett i Dig.


(ur "Osignerade brev från en äldre broder")Bön om beskydd


Jag åkallar Ljusets familj, och ber om

att bli omsluten av en ogenomtränglig

slöja av rent, vitt ljus.


Som en suverän varelse, avser jag att

denna briljans fungerar som en barriär

mot varje energi som inte är av den

Högsta Ordningen, och jag åkallar er,

Ljusets Änglakrigare att vägleda den

processen.


Låt alla andra vibrationer återvända

till sin utgångspunkt, och föra tillbaka

till källan de förhöjda energierna av

Universell Kärlek.


(okänd källa)


Boktips

- för djupare studier"Kunskapen om verkligheten"

"De vises sten"

"Människans väg"

"Livskunskap Ett"

m.fl. av Henry T. Laurency


"Eterhöljet"

"Förklaringen"

av Lars Adelskogh


"Fjärde vägen"

”Psykologin för människans möjliga medvetenhet”

av P. D. Ouspensky