Formativt tänkande

Formativt tänkande

 

Människans mentala medvetenhet präglas länge av tänkande som är starkt sammankopplat med det emotionala, och yttrar sig då såsom principtänkande. Detta präglas av känslans uppfattning av kontraster som rätt/fel, gott/ont, svart/vitt, antingen/eller osv. Människans vanligaste, mekaniska och otränade tänkande yttrar sig därför genom det stelbenta formativa tänkandet, som kännetecknas av fällandet av snabba omdömen utan tillräckliga fakta som grund, eller förståelse för andra möjliga sätt att se på saker och ting. Detta till skillnad från det formulerande tänkandet, som genom djupare reflektioner och begrundan kan se fler sidor av saken, upptäcka möjliga perspektiv och förklaringar som är svårnådda för det formativa tänkandet. Men genom reflektioner över exempel som vi kan hitta och studera hos oss själva, och framförallt lättare hos andra, kan vi upptäcka sanningar om oss själva och lära av dem.


Våra tankar har med tiden en tendens att stelna, kristalliseras, då vi utan att någonsin ifrågasätta dem får allt svårare att ändra dem. Därför är det nyttigt att reflektera över sådant man finner obegripligt, då det med ett högre perspektiv uppenbarligen kan finnas andra förklaringar än vad man först kan se. Exempel på formativt tänkande är när sökaren finner det svårt att förstå sådana utsagor i den esoteriska undervisningen som ”att man ska glömma sig själv” och ”att man ska minnas sig själv”. Med formativt tänkande förefaller dessa två utsagor oförenliga och i sin motsats obegripliga. Men det formulerande tänkandet förklarar att det är två olika ”själv” som syftas på i uppmaningarna. Att vi ska glömma det lägre jaget, alltså begären och medvetenhetsinnehållet i våra lägre höljen, och istället minnas det verkliga jaget, monaden, och öva oss i att bli allt mer självmedvetna. Så det som är svårförståeligt för det lägre tänkandet, får sin förklaring i det högre.


Det närsynta formativa tänkandet kan liknas vid myrorna som sitter på olika delar av en elefant och därför har skilda beskrivningar och uppfattningar av vad en elefant är. Det är först när vi zoomar ut och får den större bilden, helheten, som vi också får en formulerande förklaring på saken.


Med träning i att upptäcka och fundera över sådana exempel kan vi utveckla vårt tänkande och vår mentala medvetenhet. Ett alltför formativt tänkande är ett hinder för människans medvetenhetsutveckling, och det krävs ansträngning av oss för att det skall övervinnas.
Boktips

- för djupare studier"Kunskapen om verkligheten"

"De vises sten"

"Människans väg"

"Livskunskap Ett"

m.fl. av Henry T. Laurency


"Eterhöljet"

"Förklaringen"

av Lars Adelskogh


"Fjärde vägen"

”Psykologin för människans möjliga medvetenhet”

av P. D. Ouspensky