Fiktionsupplösning

Fiktionsupplösning - vår tids möjlighet


När vi på allvar och med uppriktig strävan börjar studera kunskapen om verkligheten, är det samtidigt nödvändigt att börja granska och rensa ut alla de fiktioner vi inpräglats med sedan barndomen, och som påverkat vårt tänkande och synsätt på livet och omvärlden. Mycket därav är helt enkelt falskt och utgör hinder för riktig förståelse av objektiva verkligheten, inte bara den fysiska utan även emotionala, mentala och kausala verkligheten. Vårt formativa tänkande har hindrat oss från att undersöka, och vi har nöjt oss med felaktiga antaganden. Men vår tid erbjuder en möjlighet att frigöra oss från detta.


Det är både en individuell och kollektiv process att genomskåda och frigöra oss från de lögner vi blivit matade med. Människor har ofta svårt att gå emot strömmen och tänka själva, och känner sig tryggast med att tänka och tycka som alla andra. Osynlig gruppåverkan är en stor och neddragande kraft. Enligt ett känt talesätt genomgår sanningen tre stadier, i det kollektiva liksom hos individen: först blir den förlöjligad, sedan ifrågasatt och till sist allmänt accepterad.


Hos individen måste den objektiva sanningen stegvis framträda, reflekteras över och befästas. Den ena avslöjade fiktionen leder oundvikligt till en annan. Alla hänger de samman, då de är naturliga följder av nuvarande kollektiva medvetenhetsnivåer (lägre emotionala och lägre mentala) som genomsyrar samhällets alla områden. Det är detta sakernas tillstånd som vårt eget gryende perspektivtänkande kan börja genomskåda.


Intelligens och mentalmedvetenhet är skilda saker. Intelligens finns på olika medvetenhetsnivåer. På lägre nivå är intelligensen och omdömesförmågan ej grundad på verklighetskunskap och slutsatserna blir många gånger felaktiga. Intelligens behöver därför inte vara tecken på livsförståelse. Verklig intelligens och omdömesförmåga genomskådar fiktioner och förstår även var gränsen går för möjlig kunskap.


Bristande förståelse för detta visar sig i tron att exempelvis avancerade teknologiska framsteg är tecken på högtstående kultur och hög mänsklig intelligens, där de egentligen endast är tecken på hjärnans funktionsduglighet hos vissa människor, oftast på civilisationsstadiet, det andra av fem utvecklingsstadier. Det högre mentala aktiveras först på humanitetsstadiet, det fjärde utvecklingsstadiet i människoriket. För att aktivera den högre mentalmedvetenheten krävs verklighetskunskap samt att vi rensar ut och överger de fiktioner vi inympas med. Sanningen kan ej samexistera med lögner och fiktioner om vi ska lyckas aktivera detta högre mentala.


Denna process, vilken innebär ett stort och viktigt kliv i vår utveckling, har mycket material att ta itu med och genomskåda, vilka frikostigt blottlagts i dessa mycket speciella tider i mänsklighetens utveckling. De nya energier som inkommit och är i antågande i och med vårt inträde 1950 i Vattumannens tidsålder, har skapat en turbulent tid då våra emotionala illusioner och mentala fiktioner lider av en form av övergödning. Men detta innebär också en unik möjlighet att ta tillvara på för alla dem som är redo att våga skärskåda sitt inre, med alla inpräglade synsätt, och våga ifrågasätta dem alla för att se om de håller i sanningens ljus.


De lögner vi blivit itutade är många och monumentala, och de har sin grund i den girighet och det maktbegär som är naturligt på lägre utvecklingsstadier. Detta maktbegär har drivit vissa individer att vandra en mörk väg, och den verklighet med de fiktioner vi nu lever med har sin rot där, och det innefattar även förvanskning av människans historia. På denna resa krävs mod. Mod att våga ifrågasätta egna antaganden om världen. Det högre mentala innebär ökad klarsyn, och detta kan ej åstadkommas så länge vattnet i glaset är mörkt och grumligt.


Att med öppet sinne då våga studera annan kunskap än den som framkommer genom vanliga mediekanaler är då nödvändigt. För den som antar den egna utmaningen att ifrågasätta sanningshalten i sina åsikter och är öppen för att omvärdera dessa, kan följande böcker utgöra värdefulla öppningar:


”Dödliga mediciner och organiserad brottslighet” av Peter Götzsche


”Den globala statskuppen” av Jacob NordangårdHär en högaktuell grundutbildning för att förstå den Djupa Staten:


https://www.youtube.com/c/TheFreePeoplesMovement 


Om faran att lyda order och inte tänka själv


Hur skapas en masspsykos? En högaktuell sammanfattning av Stiftelsen Pharos. Läs här.


Ett kort klipp där fenomenet massformation belyses: https://plandemicseries.com/massformation/


Bakom slöjorna - tips:

För att undersöka och börja förstå mer om människan, världen och olika händelser.

www.unveiltheworld.isEn studie i sunt förnuft och klart tänkande:

Framgångspodden - intervju med hjärnforskaren Katarina Gospic - Den censurerade pandemin

Boktips


"Den verklige Anthony Fauci"

av Robert F. Kennedy Jr”Dödliga mediciner och organiserad brottslighet”

av Peter Götzsche
”Den globala statskuppen”

av Jacob Nordangård


Föredrag och dokumentärer


World Economic Forum - en presentation

Se här.


The Plan

Se här.


Makthavarna du aldrig valde

Se här.


Föredrag med Jacob Nordangård,

Uppsala 24 oktober 2021.

Se här.


MONOPOLY - Who owns the world?

Se här.


The Pivotal Moment

Se här.