Stafettböcker

Stafettböcker


Vi har tidigare köpt in och spridit ett hundratal stafettböcker. När boken är läst, ges den fritt vidare till valfri person.

Hittar du ingen som vill läsa ditt exemplar, så lämna tillbaka den till personen du fick den ifrån, eller till oss.

Tack för din medverkan!


De titlar som hittills är ute på vandring är:

Lek och lyssna! Att möta barn med värme och respekt"av Manitonquat - om  hur vi kan utvecklas och lära av varandra genom modellen The Circle Way som är inspirerad av ursprungsbefolkningarnas levnadssätt. Hur vi kan förhålla oss till livet på ett sätt som bidrar till en bättre värld.


"Livet - med kvantfysiska glasögon"av Mikael Säflund och Titti Nordieng - enkelt och lättillgängligt skriven för alla, även ovana läsare, som vill beträda ny spännande mark som kan förändra livet."I ett annat ljus – Om de stora livsfrågorna"av Karl-Erik Edris - kloka tankar och skarpsynta resonemang om vår väg från gamla dogmer och begränsad vetenskap till en alltmer ödmjuk inställning till mänsklighetens nuvarande kunskap och en ökad känslighet för vår framväxande intuition.


"Vart är världen på väg? Perspektiv, strategier och förutsägelser" av Karl-Erik Edris - om att förstå vår tid, behovet av förändring och mänsklighetens framtida utvecklingsmöjligheter.

Intervju med författaren här.


"Mannen som kunde tala med kvinnor" av Cornelia Södergren - En kärleksfull handledning till att kunna mötas i kärlek och förståelse för en fungerande relation.

"Kinastudien" av T. Colin Campbell - den mest omfattande näringsstudien någonsin visar vägen till hälsa. Ger också en avslöjande insyn i spelet bakom kulisserna.
"Morgondagens Gud" av Neale Donald Walsch - om att gå från religionernas gamla trossatser till en universell andlighet.

"De nya uppenbarelserna"  av Neale Donald Walsch - om hur vi kan skapa en värld i fred genom att växa i ödmjukhet.
"Peace Food" av Ruediger Dahlke - om hur en kost utan kött och mjölk läker kropp och själ. Hur denna kost även bidrar till en fredligare värld när vi värnar om allt levande.
"Äta djur" av Jonathan Safran Foer - en välskriven och saklig genomgång av djurindustrin.