Frötankar

Frötankar - ett redskap för utveckling


Vi utvecklas genom att bearbeta våra livserfarenheter. När vi sedan införlivar meditation, studier och tjänande i vårt dagliga liv intensifieras vår utveckling, och det sanna jaget utvecklas allt mer. Detta påskyndas när vi förmår ignorera skenjagen och kontrollera våra höljen. Att meditera över frötankar, de essentiala egenskaperna, eller en önskvärd kvalitet, blir då värdefullt inre uppbyggnadsarbete.


De tolv essentiala egenskaperna som människan är tänkt att utveckla under sin evolution är: livstillit, självtillit, laglydnad, rättrådighet, opersonlighet, offervilja, trohet, förtegenhet, livsglädje, målmedvetenhet, vishet och enhet. Mer om dessa kan Du läsa här.


Successivt utvecklas monadens medvetenhet när de förädlade egenskaperna växer, vilket leder till en inre hållning av allt större jämvikt, lugn och oberördhet. Fokus på det egna jaget överges och riktas istället på omvärldens behov.


Förutom att meditera på de essentiala egenskaperna, kan dessa frön för begrundan vara en början:
Acceptans – att släppa taget och se livet som det har varit och är just nu, på väg från dess ofullkomlighet mot allt högre medvetenhet och uttryck.


Andning – att låta andetaget och livskraften fylla oss. Det flyttar vårt fokus till vårt sanna varande. Djupa andetag dämpar stress och känslomässiga svallvågor.


Ansvar – att ta ansvar över vårt liv, vår situation, och våra handlingar, känslor, tankar och tal. Att utöka vårt ansvar att omfatta även större områden i livet.


Beslutsamhet – att ta beslut och välja bort det vi inte vill ha i våra liv längre. Våga välja det vi vill ha istället. Att ha en riktning och mål i livet.


Disciplin – att styra över vår tid, våra handlingar, och kunna kontrollera höljena.


Enkelhet – att släppa materiella begär och rensa bort det man inte behöver längre.


Frigörelse – att sträva efter att frigöra oss från emotionala naturens begärsgrepp.


Frihet – att oavsett omständigheter vara i sin inre gudomlighet.


Förlåtelse – att förstå och glömma istället för att lägga skuld, tills vi inte längre dömer alls.


Förståelse – att med vår kunskap och vårt vara i förening kunna se genom en annan människas glasögon.


Harmlöshet – att inte skada eller kritisera med vare sig tanke, ord eller handling.


Hängivenhet – att ge av vår tid och kraft för att göra gott för andra och i världen.


Klarhet – att se och uppleva livet genom det högre mentalas klara ljus.


Kärlek – att i nästakärlek se det sanna och eviga i allt levande.


Medkänsla – att känna med vår nästa är att känna igen oss själva i varandra. Det ljusa och det tunga som vi alla har erfarenhet av.


Mod – att våga välja väg genom livet och ta beslut efter det högre jagets vilja.


Närvaro – att vara centrerad i vårt sanna jag i varje ögonblick.


Oberördhet – att betraktande ta in alla intryck genom jagets stilla centrum utan att låta oss triggas. Att fokusera inåt och låta andras omdömen rinna av oss.


Obundenhet – att låta vårt inre välbefinnande vara oberoende av relationer, saker, platser och omständigheter. Att förstå att förändringar är livets gång.


Osjälviskhet – att se till andras behov före våra egna.


Respekt – att respektera allt levande utan att kränka dess rätt att leva och uttrycka sig.


Tacksamhet – att känna hjärtats djupa tacksamhet förädlar det emotionala och öppnar upp för mer gott i livet.


Tolerans – att ha överseende grundat på förståelse för andras utvecklingsnivå.


Tålamod – att släppa längtan, krav och förväntningar. Livet kan inte forceras. Vi kan inte överblicka alla faktorer som måste synkroniseras innan händelser manifesteras. Allt sker i rätt tid.


Ödmjukhet – inför allt vi inte vet, och att böja oss inför andra människors sätt att vara. Alla är präglade av så olika bakgrunder, erfarenheter och krafter. Ödmjukhet öppnar nya dörrar för oss till vidare utveckling.

Boktips

- för inre växande"Att välja glädje"

"Att växa genom möten"

av Kay Pollak


"Älska livet som det är"

av Byron Katie


"Kunskapen om verkligheten"

"De vises sten"

m.fl. av Henry T. Laurency


"Förklaringen"

av Lars Adelskogh


"Fjärde vägen"

”Psykologin för människans möjliga medvetenhet”

av P. D. Ouspensky