Budskapen Earth calling

Budskapen "Earth calling" vänder sig till dig som är framtidens hopp


Det är dags att tala klarspråk nu. Därför lindar vi inte in denna förklaring. Du är vårt hopp för framtiden. Världen väntar på ditt uppvaknade.


Vi lever i en tid av vägval. Det är av högsta vikt att vi väljer en livsbefrämjande väg nu. Men yttre makter gör allt för att döva våra hjärtans nödrop. Vi som är nyckeln till en framtid präglad av kärlek, respekt och förståelse för livet på jorden, vi är samtidigt målgrupp för illasinnade krafter som gör allt för att hålla oss distraherade från det verkligt väsentliga.


Det startar i så tidig ålder att du knappast kan minnas något annat. Kanske är du lycklig bärare av minnen från din barndom präglade av något unikt äkta, en känsla av att vara omsluten av Livet, en oskyldig känsla av genuin glädje och av samklang med naturen och människorna runtomkring.


Redan från tidig ålder bedövas våra känsliga sinnen av en kakofoni av allehanda strålning utan avbrott, våra kroppar invaderas av ämnen vi inte alltid förstår att skydda oss emot, våra sinnen jagas för att få oss fast i beroenden som vi tror vi väljer och vill ha själva. Vi lockas in i fällor som är så bedrägligt frestande och beroendeframkallande. De stjäl av vår dyrbara tid och vår uppmärksamhet. För så länge vi är upptagna kommer vi inte ägna oss åt att öka vår medvetenhet och skapa den bättre värld vi alla behöver för att fortsätta leva på den här planeten.


Vi innehar en otrolig makt i att skapa något bättre för världen. Genom våra dagliga val kan vi visa vad vi beslutar att skapa. Att våga förändra sig själv är första steget, då fred alltid måste börja inom oss själva. Därifrån kan sedan kärleken till allt levande växa fram. Vi är alla del av större liv, liksom våra kroppar är livsrum för mindre liv. Vi bär på en väldig potential av förmågor. Låt våra hjärtan och huvuden stå fria, så att kärleken och det högre medvetandet kan växa fram naturenligt utan hindrande krafter. Livet är evigt, men vi är här i det fysiska av en anledning. Vi hoppas du vill upptäcka dig själv och den eviga gnista du bär inom dig!


Vad gör jag nu? Förslag på hur du går vidare:


Rannsaka dig själv och hur du lever. Vad kan du förändra?


Begrunda och reflektera över livet. Försök att öka din förståelse.


Talaa med varandra. Vad är viktigt? Vad kan vi göra?


Ifrågasätt. Vilka intressen ligger bakom företeelser? Är de för eller emot livet?


Gå ihop i grupper och engagera dig för något du brinner för.


Starta en studiegrupp, där ni styr själva genom samtal och studier, eventuellt med utgångspunkt från vald litteratur.


Bakom slöjorna - tips:

För att undersöka och börja förstå mer om människan, världen och olika händelser.

www.unveiltheworld.is


Dokumentär: Makthavarna du aldrig valde

Se här.


Intervju med hjärnforskaren Katarina Gospic

En studie i sunt förnuft och klart tänkande:

Framgångspodden - intervju med hjärnforskaren Katarina Gospic - Den censurerade pandemin

Boktips

Förslag på enklare litteratur om du inte vet var du ska börja.  Annars hittar du din egen väg!


"Att välja glädje"

"Att växa genom möten"

av Kay Pollak

Fler boktips

Mer avancerad litteratur:


"Kunskapen om verkligheten”

”De vises sten”

”Livskunskap Ett - Fem”

m.fl. av Henry T. Laurency

(hylozoiken av Pytagoras)