Empati

Empati


Det vi bevittnar kan förstås som ett globalt krig av psykopater och sociopater mot dem som visar medkänsla, medglädje, medlidande, medkännande – empaterna.


Alla dessa beteckningar som empati, barmhärtighet, medlidande, sympati är begränsade eftersom de ofta bara hänvisar till begränsade områden, som känslor, eller till och med bara till glädje eller sorg. Men den verkliga kärnan handlar om den grundläggande, djupa, inre förståelsen av andras situation, kombinerat med osjälvisk och orsakbaserad hjälpverksamhet. Detta är inte bara begränsat till den emotionala världen, utan kan också ske på den fysiska eller mentala nivån. Och bortom.


Psykopater och sociopater förstår inte detta, och många av dem försöker istället fejka medkänsla för att utnyttja empatin hos omgivningen. Detta gör dem till farliga manipulatörer.


Metoden för dessa manipulatörer är att de vädjar till medmänniskornas genuina godhet och avleder dem för att uppnå sina egna syften. Under täckmantel av låtsad filantropi etablerar de sig som parasiter i samhället och låter det arbeta för dem.


Den som har tillräcklig erfarenhet kommer att känna igen dessa manipulatörer ganska snabbt och hålla sig borta från dem. Det finns dock vissa egenskaper genom vilka man kan lära sig att känna igen dem även utan denna "radar" (som kan ha förvärvats i det här livet eller i tidigare liv). De


- använder uppenbara lögner


– är inte rädda för att komma med ännu mer skamlösa lögner om de blir påkomna


- vet inga gränser när de ljuger. Den stund då de själva erkänner att de ljugit och manipulerat kommer praktiskt taget aldrig att inträffa (även om normalt vettiga människor väntar på det)


- presenterar allt detta bokstavligen "utan att röra en min", dvs utan att skämmas, utan att blinka eller visa andra tecken på obehag


- framställer alltid sig själva som de goda, räddarna, välgörarna


- försöker stämpla de verkligt välmenande som själviska, elaka och kriminella


- använder alla typer av logiska villfarelser för att få en majoritet på sin sida


Faktum är att många av dem ser detta som ett slags spel att "vinna" mot dem de lurar. Ur deras synvinkel är de evolutionens segrare. De har ingen ånger eller samvetskval på grund av andras förstörda liv.


Det är dags att "vanliga människor" också inser att dessa manipulatörer existerar, att de vanligtvis arbetar sig upp till toppen av befintliga hierarkier (regering, myndigheter, företag, politik, finans) och den fara de utgör för samhället.


Dessutom är det särskilt viktigt att man, även om man känner igen dessa strömningar och tendenser, inte identifierar sig med dem, inte låter sitt hjärta förgiftas.


/HF"Den stora medkänslan tränger in i märgen.
Sålunda tjänar du som hopp och tillflykt för alla varelser.
Med en känsla lika stark som föräldrarnas för sina egna barn,
sträcker sig välviljan universellt till alla väsen."


(efter Nagarjuna: Förklaring av Bodhisattvavägen)